Pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym i wewnętrznym przeznaczone do pompowania mediów o dużych lepkościach bez zanieczyszczeń. Zbyt wielka ilość wtrąceń metalicznych lub mineralnych może być powodem uszkodzenia pompy. Zaletą jest bezpulsacyjne pompowanie. Dostępne różne wersje materiałowe jak i uszczelnień.
Możliwa zmiana kierunku przepływu przez zmianę kierunku wirowania , opcja przydatna przy tankowaniu i opróżnianiu zbiorników. Opcjonalnie zawory bezpieczeństwa jedno i dwukierunkowe.


Wersje specjalne:
- do stref zagrożonych wybuchem
- z płaszczem grzewczym lub chłodzącym


Zakres parametrów pracy:
Wydajność max :  250 m3/h
Ciśnienie max:  160 bar
Lepkość: do 100000 cP
Image