Przeznaczone do transportu gazów i par. Możemy zaoferować pompy z pierścieniem cieczy jedno lub wielostopniowe , dmuchawy Rootsa oraz dwuśrubowe pracujące na „sucho”.


Wersje specjalne:
- do stref zagrożonych wybuchem


Zakres parametrów pracy:
Wydajność : 10000 m3/h
Ciśnienie ssania: <0,001 mbar
Image