Przeznaczone do pompowania cieczy agresywnych oraz różnego rodzaju chemikaliów. Jedynym elementem pompy mający kontakt z medium jest specjalny wąż. W pompie nie występują elementy znane z innych konstrukcji jak wirniki, zawory, uszczelnienia. Prosta konstrukcja oraz sposób pompowania daje szerokie możliwości zastosowania. Dostępne są różne wielkości pomp. Najmniejsze kilku centymetrowe są często spotykane np. w oczyszczalniach oraz w laboratoriach do dozowania komponentów.

Wersje specjalne:
- do stref zagrożonych wybuchem


Zakres parametrów pracy:
Wydajność : do 68 m3/h
Ciśnienie: do 15 bar
Lepkość: do 100000  cP
Image