Pionowe

Do „suchej" i „mokrej" zabudowy, jedno i wielowirnikowe, do mediów ciekłych, czystych i z zanieczyszczeniami. Bezuszczelnieniowe lub z uszczelnieniem sznurowym lub mechanicznym. Dostępne różne wykonania materiałowe. Wykonania specjalne na życzenie.

Na życzenie wersje specjalne:
- do stref zagrożonych wybuchem

- zatapialne
- głębinowe
- pompy beczkowe


Zakres parametrów pracy:
Wydajność max : < 1000 m3/h
Ciśnienie max:  100 bar
Lepkość: do 300 cP

Image

Poziome

Pompy przeznaczone do „suchej" zabudowy, do pompowania mediów czystych i zanieczyszczonych. Dostępne różne wersje materiałowe w zależności od środowiska w jakim pracują oraz  pompowanego medium np. tworzywa sztuczne, żeliwo staliwo, stal kwasoodporna. Konstrukcja jedno, dwu i wielowirnikowa. Dostępne różne typy wirników np. kanałowe lub otwarte, z rozdrabniaczami itp. Możliwe wersje monoblokowe oraz z wolną końcówką wału. Specjalne wykonania mogą być wyposażone w sprzęgła magnetyczne. Uszczelnienia dostępne od najprostszych sznurowych do specjalnych mechanicznych.

Na życzenie wersje specjalne:
- do stref zagrożonych wybuchem
- z płaszczem grzewczym lub chłodzącym
- wysokotemperaturowe
  400 °C
- higieniczne

Dostępne wersje samossące : do 7,8 m

Zakres parametrów pracy:
Wydajność max : 0,5
  5000 m3/h
Ciśnienie max: 0,5
  160 bar
Lepkość: do 300 cP